Zaloguj się,
aby podać dane niezbędne
do przekazania nagrodyZobacz, w jaki sposób możesz otrzymać 50 zł nagrody w promocji

„Lokata z nagrodą”:Promocja „Lokata z nagrodą” organizowana jest dla nowych klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o., trwa od 18.07.18 r.
do osiagnięcia 1 000 rejestracji w promocji, lecz nie dłużej niż do 06.08.18 r.


Sprawdź wszystkie warunki w Regulaminie promocji „Lokata z nagrodą”.

Lokata Bezkarna jest lokatą 3-miesięczną, nieodnawialną, oprocentowaną na 3,5% w skali roku. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł, a maksymalna 20 000 zł.

Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, będąca konsumentem, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była posiadaczem Konta Indywidualnego BGŻOptima w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o zawarcie umowy ramowej dotyczącej tego konta w ramach promocji.